Fole Lokrume fiberförening

Fiber för framtid & miljö.

Styrelse.

Post

Namn

Socken

Ordförande

Rickard Hansson

Fole

Vice ordförande

Magnus Nypelius

Lokrume

Sekreterare

Kjell Labory

Fole

Kassör

Tryggve Lindvall

Fole

Ledamot

Anna Rönnle

Fole

Suppleant

Anders Hagstedt

Fole

Suppleant

Helena Kapersen

 Lokrume


Arbetssätt i styrelsen

Styrelsen planerar för styrelsemöten men om vi inte har någon formalia, till exempel medlemsansökningar att godkänna eller ekonomirapporter att följa upp, så ersätts styrelsemötena med arbetsmöten. Arbetsmöten protokollförs inte.

Kontakta någon i styrelsen om du önskar mer information.

                         TV                                    Dator                                           Telefoni