Styrelse 2021.

Post

Namn

Socken

Ordförande

Rickard Hansson

Fole

Vice ordförande

Magnus Nypelius

Lokrume

Sekreterare

Anna Rönnle

Fole

Kassör

Tryggve Lindvall

Fole

Ledamot

Sören Norman

Fole

Suppleant

Katarina Thomsson

Lokrume


Arbetssätt i styrelsen

Styrelsen planerar för styrelsemöten men om vi inte har någon formalia, till exempel medlemsansökningar att godkänna eller ekonomirapporter att följa upp, så ersätts styrelsemötena med arbetsmöten. Arbetsmöten protokollförs inte.

Kontakta någon i styrelsen om du önskar mer information.

                         TV                                    Dator                                           Telefoni

Protokoll för föreningsstämma:


  1. 20190319
  2. 20200416
  3. 20210629
  4. 20220421
  5. 20230420


Samtliga styrelseprotokoll

finns arkiverade hos

föreningens sekreterare.


Övriga mötesprotokoll