Fole Lokrume fiberföreningFiber för framtid & miljö.

Vi har byggt och driftsatt ett fiberoptiskt nät som ger oss snabb och säker uppkoppling till internet, ip-telefoni och full hdtv.Nyheter


20200404


Välkommen till föreningsstämma i ​Fole Lokrume fiber ekonomisk förening den 16 april 2020 klockan 1900 i Fole bygdegård Styrelsen bjuder in till stämma. Du hittar stämmohandlingarna, dvs verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen www.fl-fiber.se Mer detaljerad information om utbyggnaden av fiber på Gotland finns på www.bredbandgotland.se .

Du är välkommen att kontakta någon av styrelsens ledamöter för mer information

Ordförande Rickard Hansson Fole ​ lillfolefole@hotmail.com ​070 836 09 80

Vice ordförande​ Magnus Nypelius Lokrume ​ magnus@nypelius.se ​ 073 394 44 72 Sekreterare Kjell Labory Fole ​ kjell.labory@gmail.com ​070 227 67 84

Kassör ​ Tryggve Lindvall ​Fole ​ tryggve.lindvall@telia.com ​070 684 41 12

Ledamot ​ Anna Rönnle ​Fole ​ team.ronnle@telia.com ​070 687 55 61
Valberedning Kjell Johansson ​ kjeall@telia.com ​ 0706390666
Möjligheten finns också att ställa frågor inför föreningsstämman på föreningens e-postadress ​ folelokrumefiber@live.se ​ .

Inbjudan och dagordning finner du här!


20190428

Fel på fiber i Lokrume, felsökning pågår...


20190428

Fiberkablar avgrävda vid missionshuset i fole. Reparation skall påbörjas snarast av BRS.


20190226

Välkommen till föreningsstämma i Fole Lokrume fiber ekonomisk förening.

19 mars 2019 klockan 19.00 i Lokrume bygdegård. Inbjudan finner du här.

Styrelsen bjuder in till stämma.


Du är välkommen att kontakta någon av styrelsens ledamöter för mer information

Ordförande Rickard Hansson

Vice ordförande Magnus Nypelius

Sekreterare Kjell Labory

Kassör Tryggve Lindvall

Ledamot Anna Rönnle

Suppleant Anders Hagstedt

Suppleant Helena Kaspersen

Valberedning Kjell Johansson


Möjligheten finns också att ställa frågor inför föreningsstämman på föreningens e-postadress folelokrumefiber@live.se .


20180404

Välkommen till föreningsstämma i Fole Lokrume fiber ekonomisk förening.

Styrelsen bjuder in till stämma. Du hittar stämmohandlingarna, dvs verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen

www.fl-fiber.se

Mer detaljerad information om utbyggnaden av fiber på Gotland finns på www.bredbandgotland.se .

Du är välkommen att kontakta någon av styrelsens ledamöter för mer information

Ordförande Rickard Hansson

Vice ordförande Anna Rönnle

Sekreterare Kjell Labory

Kassör Tryggve Lindvall

Ledamot Magnus Nypelius

Suppleant Anders Hagstedt

Suppleant Helena Kaspersen

Valberedning Leif Andersson


Möjligheten finns också att ställa frågor inför föreningsstämman på föreningens e-postadress folelokrumefiber@live.se .


Dokument inför föreningsstämma 2018

Bolagsverket 2017

FLF Budget 2018

Föreningsstämma 2017

Kallelse till föreningsstämma 2018

Konstituerande styrelsemöte 2017

Revisionsberättelse 2016

Styrelsemöte 180111

Verksamhetsplan FLF 2018

Årsredovisning 2016


20170927

Telia har genomfört en uppdatering. Det kan krävas omstart av ert system för att hemtelefonerna skall fungera.


20170927

Styrelsens förslag till budget för 2017 finns att läsa här.


20170927

Enl beslut på Föreningsstämma 20150521 pkt 9. Kommer vi att höja årsavgiften från 200kr till 400kr.

Syftet med höjningen är att kunna finansiera den ledningsrätt som vi anser oss behöva för att säkerställa underhåll mm av vårat fibernät. Den nya avgiften tas ut nu med början 4.e kvartalet 2017.Åtgärder vid

driftstopp

Åtgärder vid fel på telefon, bredband eller tv


1. Kontrollera att alla kablar är rätt   

     monterade.


2. Starta om boxrar

    Converter, startas om genom att

    slå av och på strömbrytaren.                     

    Bredbandsmodem, startas om   

    genom att slå av strömbrytaren                         

    dra ur elkabeln i ca 20 sek,

    koppla in elkabeln, slå på     

    strömbrytaren.

    TV-boxen, dra ur strömkabeln,         

    vänta i ca 20 sek, sätt tillbaka

    strömkabeln.


3. Om felet kvarstår,

     Ring Telias kundtjänst,

     telefon; 90200.


4. Om Telia finner att felet ligger i     

     fibernätverket,

    ring någon av styrelsens   

    medlemmar (återfinns på 

    hemsidan).

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening