Vi har byggt och driftsatt ett fiberoptiskt nät som ger oss snabb och säker uppkoppling till internet, ip-telefoni och full hdtv.Nyheter


20210622


Välkommen till föreningsstämma i ​Fole Lokrume fiber ekonomisk förening den 29 Juni 2021 klockan 1900 vid Rickard Hansson Lillfole 305, medtag stolar. Styrelsen bjuder in till stämma. Du hittar stämmohandlingarna, dvs verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen www.fl-fiber.se Mer detaljerad information om utbyggnaden av fiber på Gotland finns på www.bredbandgotland.se .

Du är välkommen att kontakta någon av styrelsens ledamöter för mer information

Ordförande. Rickard Hansson, Fole ​ lillfolefole@hotmail.com ​070 836 09 80

Vice ordförande.​ Magnus Nypelius, Lokrume ​ magnus@nypelius.se ​ 073 394 44 72 Sekreterare. Anna Rönnle, ​Fole ​ team.ronnle@telia.com ​070 687 55 61

Kassör. ​ Tryggve Lindvall, ​Fole ​ tryggve.lindvall@telia.com ​070 684 41 12

Ledamot. ​ Sören Norman, Fole sorennorman@telia.com 070 628 83 22
Valberedning. Kjell Johansson, Fole ​ kjeall@telia.com ​ 070 639 06 66
Möjligheten finns också att ställa frågor inför föreningsstämman på föreningens e-postadress ​ folelokrumefiber@live.se ​ .

Inbjudan och dagordning finner du här!20210622

Styrelsens förslag till budget för 2022 finns att läsa här.

Åtgärder vid

driftstopp

Åtgärder vid fel på telefon, bredband eller tv


1. Kontrollera att alla kablar är rätt   

     monterade.


2. Starta om boxrar

    Converter, startas om genom att

    slå av och på strömbrytaren.                     

    Bredbandsmodem, startas om   

    genom att slå av strömbrytaren                         

    dra ur elkabeln i ca 20 sek,

    koppla in elkabeln, slå på     

    strömbrytaren.

    TV-boxen, dra ur strömkabeln,         

    vänta i ca 20 sek, sätt tillbaka

    strömkabeln.


3. Om felet kvarstår,

     Ring Telias kundtjänst,

     telefon; 90200.


4. Om Telia finner att felet ligger i     

     fibernätverket,

    ring någon av styrelsens   

    medlemmar (återfinns på 

    hemsidan).

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening