Avtal

Här till höger finner du ansökan om medlemskap i Fole Lokrume fiber ekonomisk förening. Mitt medlemskap visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet.


Observera att bindande beställning av efteranslutning till kommunikationsnätet görs på separat blankett.

Avtal mm.

Har du inte pdf konverterare kan du ladda hem detta här:

PDF konverterare.


Medlemsansökan för efter-

anslutning.


Villkor för efteranslutning

(pdf)


Ägarbyte på ansluten fastighet.


Dokumenten skickas till:

Tryggve Lindvall

Fole Stentollby 158

621 75  VISBY


Fiberdragning.

Länk till stor karta.

Instruktion för att kunna se kartan.

För att kunna se kartan krävs installation av Google Earth. Programmet laddas mycket enkelt ner via internet.

Kryssa i rutan framför fibernätverk och områden för att se all nödvändig information. Zooma in och ut så syns fler eller färre detaljer efter önskemål.

Några andra kartor än dessa kommer inte att finnas här på sidan eftersom kartan på google earth uppdateras med jämna intervall och då ska innehålla den aktuella situationen.

Om du ser något för din fastighet som inte stämmer e-posta då folelokrumefiber@live.se och beskriv den felaktighet du hittat så försöker vi ordna det på bästa sätt.

Observera att detta inte på något sätt är en slutlig dragning, framförallt inte i trädgårdarna.