Fole Lokrume fiberförening

Fiber för framtid & miljö.

Kontakt.

Obs,

På grund av risk för spam går det inte att klicka på mailadressen

har vi bytt ut @ i mailadressen mot (at).

Post

Namn

Socken

E-post

Telefon

Ordförande

Rickard Hansson

Fole

070 836 09 80

Vice ordförande

Magnus Nypelius

Lokrume

073 39 44 472

Sekreterare

Kjell Labory

Fole

072 709 68 37

Kassör

Tryggve Lindvall

Fole

070 684 41 12

Ledamot

Anna Rönnle

Fole

070 687 55 61

Suppleant

Anders Hagstedt

Fole

072 709 68 37

Suppleant

Jacob Gardell

Lokrume

073 786 38 75


Övrig kontaktinformation:


Revisor, Anna Samuelsson, Tel: 073-565  94 19

Revisor, Jan-Olof Lindby, Tel: 070-591 66 67


Sammankallande i Valberedningen, Leif Andersson, Tel: 0498-360 61

                        TV                                     Dator                                           Telefoni