Kontakt.

Obs,

På grund av risk för spam går det inte att klicka på mailadressen

har vi bytt ut @ i mailadressen mot (at).

Post

Namn

Socken

E-post

Telefon

Ordförande

Rickard Hansson

Fole

070 836 09 80

Vice ordförande

Magnus Nypelius

Lokrume

073 39 44 472

Sekreterare

Anna Rönnle

Fole

070 687 55 61

Kassör

Tryggve Lindvall

Fole

070 684 41 12

Ledamot

Sören Norman

Fole

sorennorman(at)telia.com

070 628 83 22

Suppleant

Katarina Thomsson

Lokrume

070 716 31 66


Övrig kontaktinformation:


Revisor, Anna Samuelsson, Tel: 073-565  94 19

Revisor, Jan-Olof Lindby, Tel: 070-591 66 67


Sammankallande i Valberedningen, Kjell Johansson, Tel 070 639 06 66

                        TV                                     Dator                                           Telefoni

Övrigt.

Föreningen når du på mailadress

folelokrumefiber@gmail.com

eller kontakta någon i styrelsen


.