Fole Lokrume fiberförening

Fiber för framtid & miljö.

Kontakt.

Obs,

På grund av risk för spam går det inte att klicka på mailadressen

har vi bytt ut @ i mailadressen mot (at).

Post

Namn

Socken

E-post

Telefon

Ordförande

Rickard Hansson

Fole

lillfolefole (at) hotmail.com

070 836 09 80

Vice ordförande

Magnus Nypelius

Lokrume

magnus (at) nypelius.se

073 39 44 472

Sekreterare

Kjell Labory

Fole

kjell.stenstrom (at) eltelnetworks.se

072 709 68 37

Kassör

Tryggve Lindvall

Fole

tryggve.lindvall (at) telia.com

070 684 41 12

Ledamot

Anna Rönnle

Fole

team.ronnle (at) telia.com

 

070 687 55 61

Suppleant

Anders Hagstedt

Fole

anders.c.hagstedt (at)

telia.com

072 709 68 37

Suppleant

Helena Kaspersen

Lokrume

helena.kaspersen (at) gmail.com

070 885 27 61

 

Övrig kontaktinformation:

 

Revisor, Anna Samuelsson, Tel: 073-565 94 19

Revisor, Jan-Olof Lindby, Tel: 070-591 66 67

 

Sammankallande i Valberedningen, Leif Andersson, Tel: 0498-360 61

                        TV                                     Dator                                           Telefoni