Fole Lokrume fiberförening

Fiber för framtid & miljö.

Fole Lokrume fiber ekonomisk förening

Vi har byggt och driftsatt ett fiberoptiskt nät som ger oss snabb och säker uppkoppling till internet, ip-telefoni och full hdtv.

 

 

Nyheter

 

20180404

Välkommen till föreningsstämma i Fole Lokrume fiber ekonomisk förening.

Styrelsen bjuder in till stämma. Du hittar stämmohandlingarna, dvs verksamhetsberättelsen, årsredovisningen samt revisionsberättelsen

www.fl-fiber.se

Mer detaljerad information om utbyggnaden av fiber på Gotland finns på www.bredbandgotland.se .

Du är välkommen att kontakta någon av styrelsens ledamöter för mer information

Ordförande Rickard Hansson

Vice ordförande Anna Rönnle

Sekreterare Kjell Labory

Kassör Tryggve Lindvall

Ledamot Magnus Nypelius

Suppleant Anders Hagstedt

Suppleant Helena Kaspersen

Valberedning Leif Andersson

 

Möjligheten finns också att ställa frågor inför föreningsstämman på föreningens e-postadress folelokrumefiber@live.se .

 

Dokument inför föreningsstämma 2018

Bolagsverket 2017

FLF Budget 2018

Föreningsstämma 2017

Kallelse till föreningsstämma 2018

Konstituerande styrelsemöte 2017

Revisionsberättelse 2016

Styrelsemöte 180111

Verksamhetsplan FLF 2018

Årsredovisning 2016

 

20170927

Telia har genomfört en uppdatering. Det kan krävas omstart av ert system för att hemtelefonerna skall fungera.

 

20170927

Styrelsens förslag till budget för 2017 finns att läsa här.

 

20170927

Enl beslut på Föreningsstämma 20150521 pkt 9. Kommer vi att höja årsavgiften från 200kr till 400kr.

Syftet med höjningen är att kunna finansiera den ledningsrätt som vi anser oss behöva för att säkerställa underhåll mm av vårat fibernät. Den nya avgiften tas ut nu med början 4.e kvartalet 2017.

 

 

Åtgärder vid

driftstopp

Åtgärder vid fel på telefon, bredband eller tv

 

1. Kontrollera att alla kablar är rätt

monterade.

 

2. Starta om boxrar

Converter, startas om genom att

slå ar och på strömbrytaren.

Bredbandsmodem, startas om

genom att slå av strömbrytaren

dra ur elkabeln i ca 20 sek,

koppla in elkabeln, slå på

strömbrytaren.

TV-boxen, dra ur strömkabeln,

vänta i ca 20 sek, sätt tillbaka

strömkabeln.

 

3. Om felet kvarstår,

Ring Telias kundtjänst,

telefon; 90200.

 

4. Om Telia finner att felet ligger i

fibernätverket,

ring någon av styrelsens

medlemmar (återfinns på

hemsidan).